شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

گمنام

+ تو ميتواني روسري نصفه نيمه ات را هي برداري و دوباره بذاري.ميتواني گاهي بادبزنش کني.ميتواني مانتوي سفيد کوتاه نازک چسبان بپوشي تا گرمت نشود.ميتواني شلواري بپوشي که دمپايش تا صندل ات 20سانتيمتر فاصله داشته باشد.ميتواني جوراب هم نپوشي.لاک هم لابد خنک کننده است.بستني هم ليس بزن روي نيمکت پارک.بوي ادکلنت هم ميتواند تا ده متر پشت سرت تعقيبت کنند.
گمنام
فرض کن چادري ها بلد نيستند مثل تو باشند.فرض کن اينها عادت کرده اند به اين پارچه ي سياه در اين گرما.فرض کن گرمشان نميشود.فرض کن تو روشنفکري و اينها امل.آخر تو چه ميداني چادر ترنم عطر ياس است در فضاي غبارآلود دنيا؟آخر تو چه ميداني حجاب خنکا و زيبايي به وجودهر دختر مي نشاند؟...تو ميتواني خوش باشي با عرق نکردن در دنيا....خنكاي بهشت گوارايتان باد دختران چادري...
گمنام
.
چه ميداني چادر ترنم عطر ياس است در فضاي غبارآلود دنيا
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top